Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

PostHeaderIcon ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Per mei 2009 heeft de Belastingdienst de Stichting Maria Patricia Garcia aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan de stichting onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Kort gezegd houdt de ANBI-regeling het volgende in:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op: